Bezoek de fascinerende tentoonstelling over het Normaal Amsterdams Peil en ervaar de eeuwenlange strijd van de Nederlander tegen het water.

Bezoekerscentrum NAP

Met behulp van verschillende partners is het de Stichting NAP gelukt, om een educatief bezoekerscentrum op te richten rondom het NAP monument. De Stichting NAP vindt het van groot maatschappelijk belang, dat de geschiedenis en de toekomst van het NAP in stand worden gehouden. Het NAP is als referentievlak een uniek deel van de vaderlandse geschiedenis met een zeer groot belang op nationaal- en internationaal niveau. Het behoort tot het culturele erfgoed van de stad Amsterdam.

Tentoonstelling en educatieve faciliteiten

Het NAP bezoekerscentrum biedt een interactieve tentoonstelling, waarin de geschiedenis en toekomst van het NAP met beeld en geluid tot de verbeelding wordt gebracht. De bezoeker ervaart onder andere, dat het verwarrend kan zijn, als men zijn of haar eigen hoogte niet kan bepalen. De maatschappelijke aspecten van het NAP worden belicht, evenals het internationale karakter. De tentoonstelling biedt genoeg voor jong en oud en is naast het Nederlands ook in het Engels te volgen.

Het bezoekerscentrum kent ook een ‘educatie-ruimte’ die slechts beschikbaar is voor educatieve doeleinden. Met behulp van computers, een beamer, een replica van de NAP-paal en experimenten, kunnen leerlingen uit het basis- en voorgezet onderwijs hier over het NAP leren, terwijl zij bezig zijn met leuke activiteiten. De Stichting NAP heeft een onderwijspakket samengesteld, waarmee men op verschillende niveaus de theorie en praktijk van het NAP kan overbrengen op de leerlingen. Zo kunnen de leerlingen zelf buiten in de stad metingen verrichten, maar ook binnen in de ruimte veel experimenten doen. De Stichting NAP heeft er voor gezorgd, dat de onderwijsinstellingen het bezoekerscentrum tegen een geringe vergoeding kunnen bezoeken. Wilt u het bezoekerscentrum een keer bezoeken met een groep leerlingen? Dan kunt u een reservering maken via email reservering@normaalamsterdamspeil.nl of via het aanmeldingsformulier:

Er worden momenteel geen rondleidingen gegeven wegens personeelsgebrek.