Bezoek de fascinerende tentoonstelling over het Normaal Amsterdams Peil en ervaar de eeuwenlange strijd van de Nederlander tegen het water.

Educatief programma  

(Er kan momenteel geen gebruik worden gemaakt van dit programma vanwege personeelsgebrek)

Hieronder vindt u het lesmateriaal uit het onderwijspakket dat de Stichting NAP beschikbaar stelt voor onderwijsinstellingen.
Het lesmateriaal is in principe bedoeld voor de groepen 7/8 (bovenbouw) van het basisonderwijs en de klassen  1-3 (VMBO/HAVO/VWO) van het voortgezet onderwijs.
De lesstof wordt op 3 niveaus aangeboden: niveau 1 (groepen 7/8 basisonderwijs), niveau 2 (onderbouw VMBO) en niveau 3 (onderbouw HAVO/VWO). Eén van de opdrachten is een EduGIS module die thuis of op school uitgevoerd kan worden.
Daarnaast is een NAP Waterpeilroute beschikbaar waarmee leerlingen in de omgeving van het Waterlooplein kennis maken met de sterk aan water gerelateerde historie van de Amsterdamse binnenstad en waarbij zij zelf metingen van het grondwaterpeil uitvoeren in de door Waternet beheerde waterpeilbuizen.

lesmateriaal:

Antwoordmodellen en afsluitende toetsvragen kunnen door docenten aangevraagd worden via reservering@normaalamsterdamspeil.nl of via het contactformulier op deze website.