Bezoek de fascinerende tentoonstelling over het Normaal Amsterdams Peil en ervaar de eeuwenlange strijd van de Nederlander tegen het water.

Wat betekent het NAP?

Bijna iedereen heeft de letters NAP wel eens ergens zien staan of van gehoord. Maar wat betekent deze afkorting en waar wordt het NAP voor gebruikt? En hoe en wanneer is het NAP tot stand gekomen? Het NAP is een afkorting en betekent: Normaal Amsterdams Peil    (Let op! Dus niet Nieuw Amsterdams Peil zoals door velen wordt verondersteld). Het is het enige werkelijke vaste punt, het eigenlijke “houvast” van Nederland. Voor alles wat hier in Nederland wordt gebouwd of aangelegd vormt dit NAP de grondslag.

Wat is het NAP en wat voor nut heeft het?

Het NAP-niveau is een horizontaal vlak (ongeveer overeenkomend met gemiddeld zeeniveau) ten opzichte waarvan we in Nederland de hoogte van land en water aangeven. Bijvoorbeeld na een hoogtemeting van een dijk of weg kun je zeggen “deze dijk ligt op 3.24 meter boven NAP” of “deze weg ligt op 1.40 meter onder het NAP”. Nederland bestaat voor de helft uit polders die onder zeeniveau liggen. Al die polders hebben een ander waterpeil. Als we die niet elke dag met sluizen en gemalen droog houden, lopen hele stukken land onder water. Daarom is een goed waterbeheer ter voorkoming van wateroverlast en overstromingen van levensbelang voor Nederland, hierbij is het NAP onmisbaar.

De Waterschappen en Rijkswaterstaat (dit zijn overheidsorganen) zorgen voor het waterbeheer in Nederland. Populair gezegd zij zorgen ervoor dat wij droge voeten houden.

NAP_vlak

nederlandondernap

 

 

 

 

 

 

 

Bijna de helft van Nederland ligt onder het NAP